Turvalasi

Tänä päivänä seinä- ja kaidelasituksissa käytetään yhä useammin laminoidun ja karkaistun lasin yhdistelmää, koska siten erityisesti julkisissa tiloissa saavutetaan paras käyttöturvallisuustas . Toimittamamme laminoidut lasit valmistetaan vastaamaan kansainvälisiä turvallisuusstandardeja, ja särkyessäänkin ne ovat mahdollisimman turvallisia. Laminoitu turvalasi pysyy särkyessään kiinni muovikalvossa, joten siitä ei irtoa palasia. Turvalasivalikoimaamme kuuluu myös murronsuojalasit sekä luodinkestävät lasit.

Karkaistu lasi

Karkaisuprosessissa lasi kuumennetaan ensin noin 650°C:een ja jäähdytetään nopeasti takaisin huonelämpötilaan. Prosessin aikana lasin pintakerrokseen muodostuu voimakas puristusjännitys ja sisäosaan vetojännitys, mitkä lisäävät lasin lujuutta kestämään iskuja, taivutusta ja lämmönvaihteluja moninkertaisesti tavalliseen lasiin verrattuna. Ennen karkaisua lasit tulee työstää lopulliseen muotoonsa (poraukset, kolot, hionnat yms.).

Karkaistun lasin pinnankestävyys on noin 4-5 kertainen karkaisemattomaan tasolasiin verrattuna. Karkaistulle lasille on ominaista, että se särkyessään pirstoutuu pieniksi paloiksi aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle.

Lopputuotteen vaatimusten mukaisesti karkaistu turvalasi voidaan karkaisuprosessin aikana joko pitää tasomaisena tai taivuttaa haluttuun muotoon. Karkaistua lasia valmistetaan kirkkaana, värillisenä sekä kuviolaseina.

Heat Soak Test

Karkaistun lasin rikkoutuminen itsestään ilman näkyvää syytä on harvinaista, mutta sellaista kuitenkin toisinaan tapahtuu. Heat Soak Test (HST)-lämpökäsittely on lasin jälkikäsittelyyn liitettävissä oleva testi, jolla pyritään löytämään ja hajottamaan rikkoutumiselle altis turvalasi jo tuotantovaiheessa.

Karkaistun lasin spontaanin rikkoutumisen yhdeksi syyksi tiedetään floatlasin sisältämä nikkelisulfidikide, joka karkaisuprosessin lämmitysvaiheessa muuttaa tilavuuttaan, ja lasin nopeassa jäähdytysprosessissa ei ehdi palautua alkuperäiseen, matalan lämpötilan kidemuotoonsa. Nikkelisulfidikappaleen palautuminen alkuperäiseen kidemuotoonsa jatkuu karkaisuprosessin jälkeen ja saattaa myöhemmin aiheuttaa lasin rikkoutumisen ilman näkyvää syytä. Nopeimmillaan tämä tapahtuu kymmenessä minuutissa, mutta rikkoutuminen saattaa tapahtua vasta, kun lasi on ollut paikoilleen asennettuna vuosikausia.

Jos turvalasi rikkoutuu spontaanisti käyttökohteessaan, on rikkoutumisen syitä yleensä mahdoton selvittää. HST-käsitellyn lasin kohdalla voidaan kuitenkin erittäin suurella todennäköisyydellä sulkea pois lasin sisäisestä viasta johtunut rikkoutuminen. Näin ollen jäljelle jäävät muut, tavanomaisemmat rikkoutumissyyt, joita ovat muun muassa virheellinen asennus, iskuvauriot, käyttöolosuhteissa tapahtuvat muutokset tai ympäröivistä rakenteista syntyvä lisäkuormitus.

Laminoidut lasit

Laminoitu lasi valmistetaan liittämällä kaksi lasia toisiinsa kuumuuden ja paineen alaisena laminointiuunissa. Näin saadaan aikaan mekaanista rasitusta kestävää ja optisilta ominaisuuksiltaan tasokasta lasia. Kalvoja on useita eri värejä, niin läpikuultavia kuin peittäviä. Projektikäyttöön on saatavilla vieläkin laajempi värivalikoima vastaamaan vaativia tarpeita. Useita kalvoja yhdistelemällä päällekkäin saadaan lähes rajattomasti värivaihtoehtoja. Laminoitu lasi voidaan myös taivuttaa halutulle kaarelle.